UX Box

Všetky UX metódy v kocke.

EN

Ciele projektu

Zadefinuj ciele projektu, ktoré ti pomôžu pri dôležitých rozhodnutiach a vyhodnotení úspešnosti projektu.

Prečítaj si viac Užitočné nástroje:
  • Flipchart
  • Ceruzka a papier

Etnografický výskum

Porozprávaj sa s používateľmi v ich prirodzenom prostredí, aby si lepšie porozumel ich správaniu a nabral inšpiráciu.

Prečítaj si viac Užitočné nástroje:
  • Reframer
  • Diktafón
  • Pero a papier
  • Videokamera
Čoskoro pribudne viac

Pracujeme usilovne ako včely na ďalších kartách.

Syntéza dát

Oblep miestnosť zisteniami z výskumu a organizuj ich do zmysluplných skupín, aby si identifikoval to, čo je skutočne dôležité.

Prečítaj si viac Užitočné nástroje:

User stories

Výsledky výskumu spíš do príbehov, ako by zákazníci mohli používať tvoj produkt. Pomôžu ti udržať konzistentnosť.

Prečítaj si viac Užitočné nástroje:
  • Post-ity

User journeys

Zakresli interakciu každého používateľa do mapy, aby si sa uistil, že si na nič nezabudol.

Prečítaj si viac Užitočné nástroje:
Čoskoro pribudne viac

Pracujeme usilovne ako včely na ďalších kartách.

Card sorting

Povolaj reálnych používateľov, aby ti pomohli navrhnúť štruktúru navigácie.

Prečítaj si viac Užitočné nástroje:

Testovanie navigácie

Otestuj navigáciu na reálnych používateľoch, aby si sa uistil, že sa v nej budú dobre orientovať.

Prečítaj si viac Užitočné nástroje:

Rapid prototyping

Naskicuj rýchlo obrazovky, aby si zistil, čo bude fungovať a čo treba ešte domyslieť.

Prečítaj si viac Užitočné nástroje:

Vizuálny dizajn

Nekradni pozornosť od obsahu alebo funkcie. Úspešný dizajn na ne upriamuje pozornosť a pomáha tak budovať dôveru a záujem.

Prečítaj si viac Užitočné nástroje:
Čoskoro pribudne viac

Pracujeme usilovne ako včely na ďalších kartách.

Čoskoro pribudne viac

Pracujeme usilovne ako včely na ďalších kartách.